O Gestalt terapii a jak pracují

Psychoterapie Ústí nad Labem

Gestalt terapie vychází z celostního pohledu na člověka. Bereme v potaz širší souvislosti života jedince a způsob, jakým svůj život utváří. Při užití Gestalt terapie stavím na zkušenostech a prožitcích klienta, na jeho přáních a představách o světě. Vypůjčím si část citátu od filosofa Prótagiráse z Abdér: „Mírou všech věcí je člověk…“, věci a nakonec i náš život, má takové vlastnosti, jaké mu přisoudíme. Jak je možné, že co jednomu člověku nevadí, jinému ano? Je to tím, že nás netrápí věci samotné, ale spíše to, co si o nich myslíme.

Proto mě, jako gestalt terapeuta, především zajímá, jak klient zachází sám se sebou, kde nebo jak se ve svém životě vidí. Zajímá mě, jak se klient vnímá v jednotlivých životních situacích, jak vnímá svět okolo sebe. V neposlední řadě s klientem objevujeme, jakým způsobem vytváří vztahy s druhými lidmi.

Smyslem mé spolupráce s klientem není říkat, jaký kdo je, v čem je jeho problém a co má udělat. Spíše vkládáme energii do společného objevování odpovědí na otázky a nalézání řešení problémů, které klient přináší. Jedině to umožňuje, aby se klient zaměřil na to, co je pro něj důležité, a nacházel řešení, která jsou mu ušita na míru, tzn. použitelná v jeho každodenním životě. Výhodou takto vedené terapie je transparentnost celého procesu, toho, co se děje. Díky tomu klient má kontrolu nad situací, nad podobou cílů i nad výsledky spolupráce.

To, že pracuji s jedincem jako celkem, společně si všímáme nejen myšlení, ale i představ, prožitků, a prožívání v těle, dovoluje řešit či zpracovat širokou škálu problémů, jako jsou vztahové problémy, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, různé druhy psychosomatických obtíží (vysoká únava, úzkosti, nespecifické tělesné bolesti a další).

Jako „vedlejší“ zisk výše popsaného způsobu terapeutické práce, zpravidla stoupá s